Ahmet Oran

Tuval üzerine yağlı boya, 160x80 cm, imzalı