Tanju Demirci

Tuval üzerine yağlı boya, 150x150 cm, imzalı