Muhsin Kut

Tuval üzerine yağlı boya, 50x60 cm, imzalı