Mustafa Ayaz

Duralit üzerine yağlı boya, 32x33 cm, imzalı