Necmi Gürseler

Tuval üzerine yağlı boya, 65x45 cm, imzalı