Ömer Uluç

Tuval üzerine yağlı boya, 70x60 cm, imzalı