Metin Gönül

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 75x94 cm, İmzalı