Kayıhan Keskinok

Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 46x25 cm, İmzalı "1991"