Komet

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 18 x 24 cm, İmzalı