Nuri İyem

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 55 x 38 cm, "1947" İmzalı
"Eserde Boya Çatlakları Mevcuttur"