Mehmet Gün

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 170 x 186 cm, "2009" İmzalı