Müzayede Kuralları

1-Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını

Koruma Kanununa göre Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi

Uzmanlarınca kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerekli

görülenlere belge verilmektedir.

2-Şirketimizce satışa sunulan eserler müzayededen önce teşhir edilmektedir.

Alıcının, müzayede öncesi malları incelediği ve kontrol ettirdiği kabul

edilir. Müzayedede bulunan eserler HALİYLE satışa sunulur. Eserlerin yanına

HALİYLE yazmak zorunluluğu yoktur.

3-Müzayedede satışa sunulan eserlerin; Restorasyon, tamir veya bazı

bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. Ancak bir

resmin rantuvale olması veya bir heykelin kırılarak tamir edilmesi

durumunda şirketimiz, bunu belirtecektir. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün

görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Malın hakiki rengini,

tonunu ve durumunu göstermeyebilir.

4-ŞİRKETİMİZ SATIŞA SUNDUĞU TÜRK VE YABANCI RESSAMLARA AİT ESERLERİN

OTANTİKLİĞİNİ GARANTİ EDER. Eserin tesliminden sonra itiraz kabul edilmez.

5- Müzayedemizdeki tüm eserlerin muhammen bedelleri vardır. Satış bu bedeli

bulduğu takdirde gerçekleşir. Satış internet sitemizden pey sürmek

suretiyle yapılır, başka yöntemler dikkate alınmaz.

6- İnternetteki canlı müzayedeye katılmak için üyelik formundaki bilgilerin

doldurulması ve bu sözleşmenin onaylanması gerekli ve mecburidir.

100 TL ile 199 TL arası için 10 TL.

200 TL ile 499 TL arası için 25 TL.

500 TL ile 999 TL arası için 50 TL.

1000 TL ile 1999 TL arası için 100 TL.

2.000 TL ile 4999 TL arası için 250 TL.

5.000 TL ile 9999 TL arası için 500 TL.

10.000 TL ile 19.999 TL arası için 1000 TL.

20.000 TL ile 49.999 TL arası için 2500 TL.

50.000 TL ile 99.999 TL arası için 5000 TL.

100.000 TL'den sonra 10.000 TL

7- Alıcı, müzayedede satın aldığı eserin bedeliyle birlikte eseri kazandığı

fiyat üzerinden ek olarak % 10 şirketimizin komisyonunu, %18 KDV sini ve

komisyon ücretinin KDV sini satıştan sonraki 7 gün içinde peşin olarak

ödemek zorundadır. Fatura bedelinin tamamını ödemezse mal alıcıya teslim

edilmez ve firmamız herhangi bir ihtara gerek kalmadan satış akdini tek

taraflı feshe yetkili olup uğradığı zararını ve masraflarını ticari faiz

ile birlikte talep etmeye, dilerse fatura bedelinin tamamını, fatura

tarihinden itibaren aylık % 10 temerrüt faizi ve masraflarıyla birlikte

tahsil ve derhal kanuni takibat yapabilecektir. Ödeme çek ile yapıldığı

takdirde, çek tahsil edilmeden mal alıcıya teslim edilemez. Koşullarımızda

belirtilen ödeme süresinden sonra teslim alınan riskinden firmamız sorunlu

değildir.

8-Satılan eserin teslim yeri firmamız adresidir. Alıcının isteği ve

sorumluluğu altında nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmesi

suretiyle, bildirdiği yurtiçi veya yurtdışı lojistik kuruluşu

görevlendirilebilir.

9- Satılan tüm eserlere fatura verilir. Adres değişikliği firmamıza

bildirilmediği takdirde sitemizdeki üyelik formunda belirtilen adrese

yapılan tebligatlar ve işlemler geçerlidir.

10-Şirketimiz müzayedeye dilediği kişileri kabul etmemek veya satış

yapmamak, müzayedeye koyduğu malı geri çekmek, başka mallarla birlikte

satmak, birbirinden ayırmak veya satışı reddetmek, katalog sıra numarasını

izlememek, artırım oranlarına uymamak yetkisine sahiptir.

11- Online müzayede sözleşmesini onaylayan ve katılan her kişi ya da

kuruluş yukarıdaki koşulları peşinen kabul ve taahhüt etmiş demektir.

Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve

İcra daireleri yetkilidir.

12- Müzayedeye katılarak 8.000 TL ve daha yüksek bir bedelle eser satın

alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti

yapılacaktır.

13- Müzayede'de satışa sunulan eserlerin katalog değeri eserin gerçek

değeri değil müzayede başlangıç fiyatıdır. Müzayede bitiş saati web

sayfamızda ki saatin bitişine göredir. SERVER'dan doğacak zaman

farklılığından firmamız sorumlu değildir.

14- Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası

dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa

arzını talep eden kişiye aittir.

15- İnternet sitemizde yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Galeri

ArtGet 'in yazılı izni olmadan yayınlanamaz ve her hangi bir şekilde

kullanılamaz.

16- Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre

gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli

satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin

cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi, eserin bedelini 7 gün

içinde tam olarak ödemediği takdirde Galeri ArtGet dilerse satış akdini

feshe, %20 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını fatura tarihinden

itibaren işletilecek aylık %15 ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir.

Galeri ArtGet’in sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil

edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Galeri

ArtGet’in yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan

eser alıcıya teslim edilmez.

17- 5846 sayılı kanunun 45. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006

tarihli ve 2006 / 10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine

uyulması koşulu ile sanatçılara, hak sahiplerine veya GESAM’a ödenmesi

gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser

sahiplerine Galeri ArtGet ’in rücu hakkı saklıdır.