Mübin Orhon

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 50 x 72 cm, "1961" İmzalı