Tanju Demirci

Tuval Üzerine Karışık Teknik, 140 x 120 cm, İmzalı