Ahmet Oran

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 160 x 140 cm, İmzalı